Nghi thức


            * Các nghi thức dưới đây đã được các Vị Tổng Trợ Úy Dòng Phan Sinh Tại Thế biên soạn, và được Ủy banPhụng Vụ Phan Sinh liên nhánh duyệt lại thừa lệnh các Tổâng Phục Vụ Dòng Phan Sinh.
            * Nguyên bản bằng La ngữ của Sách Nghi Thức Dòng PSTT đã được chấp thuận, phê chuẩn và ban hành tại Trụ sở Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự. Ngày 9 tháng 3 năm1984, Năm Toàn Xá Cứu Độ Nhân Loại. (Đã ký) Vergilius Noé TGM Hiệu Tòa Voncaria, Thư ký.
THÁNH BỘ BÍ TÍCH VÀ PHỤNG TỰ ỦY BAN PHỤNG TỰ
Hồ sơ số CD 1613/83
Gửi các gia đình Phan Sinh thuộc Dòng Phan Sinh Tại Thế
Với quyền hạn được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban cho Thánh bộ và theo đơn đề ngày 5.10.1983 của Cha rất khả kính Giuse Angulo, Tổng phục vụ Dòng Ba Phan Sinh Tại Viện, nhân danh các Tổng phục vụ của các Gia Đình Phan Sinh và của Hội Đồng Quốc Tế Dòng Phan Sinh Tại Thế thỉnh cầu, chúng tôi sẵn lòng chấp thuận và phê chuẩn bản văn La ngữ của Sách Nghi Thức Dòng Phan Sinh Tại Thế, đính kèm Sắc lệnh này. Trong các bản in cần phải nhắc đến việc phê chuẩn của Tòa Thánh. Và phải gởi về Thánh Bộ hai bản đã được in. Ngoài ra, không được làm điều gì trái với văn thư này.
Ban hành tại Trụ sở Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự,
Ngày 9 tháng 3 năm1984, Năm Toàn xá Cứu Độ Nhân Loại.
(Đã ký)
Hồng Y Giuse Casoria, Bộ trưởng
Vergilius Noé, TGM Hiệu toàVoncaria, Thư ký.

Phần I CÁC NGHI THỨC GIA NHẬP DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*          Bản chất việc tuyên khấn trong Dòng Phan Sinh Tại Thế
1          Nhiều người nam và nữ đã kết hôn hoặc độc thân và nhiều linh mục triều được Chúa mời gọi dấn thân sống theo đường trọn lành Phúc âm, noi gương vàbắt chước cách thức của thánh Phanxicô Assisi, qua việc chia sẻ đoàn sủng của Ngài, họ làm cho Ngài hiện diện với thế giới, họ khấn hứa bước theo Đức Giêsu Kitô và sống Phúc âm trong Huynh đệ đoàn (HĐĐ) nhờ gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế. Như thế hồng ân vô giá của Bí tích Thánh tẩy tỏ hiện nơi họ ngày càng trở nên viên mãn và phong phú hơn.
2          Hội Thánh đã luôn trân trọng hình thức sống này là hình thức đã được Chúa Thánh Linh khơi dậy vì “lợi ích của Hội Thánh và của cộng đồng nhân loại” (Tông thư “Seraphicus Patriarcha” của Đức Thánh Cha Paolô VI ngày 24-6-1978), và qua các bản Luật đã được các Đức Giáo Hoàng Nicolas IV, Lêô XIII, Phaolô VI phê chuẩn, Hội Thánh đã luôn quan tâm để hình thức sống này được thích nghi phù hợp với các đòi hỏi và chờ đợi của Hội Thánh theo dòng thời gian.
3          Được quy tụ thành HĐĐ và hiệp nhất trong tinh thần với toàn thể Dân Chúa, anh chị em Phan Sinh Tại Thế sống mầu nhiệm cứu độ đã được mặc khải và thông ban cho chúng ta nơi Đức Kitô, bằng Kinh nguyện, Lễ Tế Tạ Ơn, và bằng việc tuyên khấn sống đời sống mới.
*          Tính quy tắc của Sách Nghi Thức Dòng Phan Sinh Tại Thế và việc thích nghi
4          Hiến chế về Phụng vụ thánh, #38 khẳng định: “Dầu vẫn duy trì tính cách duy nhất thuộc bản chất của nghi lễ Rôma, nhưng vẫn cho phép có những khác biệt và những thích nghi chính đáng, phù hợp với các cộng đoàn, các miền, các dân tộc khác nhau”(2). Theo đường hướng đó, vì ý thức rằng ơn cứu độ là cho mọi người, các Huynh đệ đoàn Phan Sinh khắp nơi trên thế giới hằng muốn tiếp tục kiện toàn mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời là Đấng Cứu độ mọi người, nơi bất cứ một dân tộc hay một nền văn hóa nào.
5          Các nghi thức và những lời kinh được đề nghị phải dựa vào truyền thống của Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế, còn các nghi thức hiện nay đang được áp dụng với tính cách thử nghiệm ở nhiều nước cũng phải phù hợp với não trạng và hoàn cảnh khác biệt của các huynh đệ đoàn trên thế giới.
6          Thực hiện công việc thích nghi này là trách nhiệm đặc biệt của Hội đồng Quốc gia. Các nghi thức Tiếp Nhận và Tuyên Khấn có những yếu tố chính yếu buộc phải giữ như sẽ chỉ dẫn trong từng nghi thức.
7          Trong bất cứ nước nào và trong bất cứ môi trường văn hóa nào, Sách Nghi Thức Dòng PSTT phải biểu lộ cách xứng hợp ơn Chúa Thánh Linh và quyết tâm đặc biệt của Dòng PSTT là “sống Phúc âm” Việc này một mặt bao hàm sự tiếp nhận những yếu tố văn hóa có giá trị của mỗi miền, mặt khác cũng đòi hỏi phải trung thành với ơn gọi PSTT và tính Công giáo của ơn gọi đó, tức là trung thành duy trì sự hiệp nhất giữa tất cả các HĐĐ với nhau và giữa các Huynh đệ đoàn với Hội Thánh.
*          Nghi thức áp dụng cho từng giai đoạn trong đời sống Phan Sinh Tại Thế.
8          Những ứng viên vào Dòng PSTT ngoài thời kỳ tìm hiểu và chuẩn bị thích đáng còn phải qua các giai đoạn sau đây: (1) một thời kỳ chuyên tập ít là một năm, (2) rồi tuyên khấn giữ Luật Dòng hoặc quyết tâm sống Phúc âm, thêm vào đó là việc lập lại lời tuyên khấn. Toàn thể HĐĐ phải theo sát các ứng viên qua từng giai đoạn trên.
9          Hội Thánh, qua vị Linh mục và qua anh/chị Phục vụ, đại diện cho HĐĐ, nhận quyết tâm và lời tuyên khấn của những anh chị em quyết tâm sống theo Luật Dòng PSTT. Qua lời nguyện cộng đồng, Hội Thánh xin Chúa trợ giúp họ, chúc lành cho họ, và kết hợp lời tuyên khấn hoặc quyết tâm sống Phúc âm của họ vào Lễ tế Tạ ơn.

a. Nghi thức Nhập gia
10        Nghi thức tiếp nhận mở đầu thời kỳ huấn luyện phải đơn giản và khiêm tốn. Việc tiếp nhận hoặc gia nhập nên diễn ra trong một cuộc cử hành Lời Chúa, có sự hiện diện của HĐĐ.
11        Các yếu tố sau đây phải được ứng viên nói lên cách rõ ràng chính xác:
-Tự nguyện xin thử nghiệm lối sống Phúc âm, lấy thánh Phanxicô Assisi làm kiểu mẫu.
-Có ý định trong tương lai sẽ tuyên khấn sống lối sống ấy với sự trợ giúp của HĐĐ, trong sự hiệp thông và hoà hợp với tất cả gia đình Phan sinh. 12 Những người tham dự nghi thức này bao gồm: Các ứng viên.
-Linh mục Trợ úy tinh thần của Dòng PSTT, hoặc Bề trên của cộng đoàn tu sĩ Phan Sinh mà Huynh đệđoàn PSTT có liên hệ đặc biệt.
-Trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho một linh mục khác. Chính vị này sẽ chủ sự nghi thứcPhụng Vụ.
-Anh/chị Phục vụ của HĐĐ, nhân danh Hội đồng HĐĐ (Luật Dòng, điều 23) đón nhận các thành viên mới. Lúc cử hành nghi thức, anh/chị này cần ở tại vị trí thuận lợi để chu toàn chức năng của mình.
-Vị đặc trách huấn luyện, nếu có.
-Nếu vì lý do chính đáng, không có linh mục chủ sự Nghi thức Nhập gia, thì anh/chị Phục vụ chủ sựcuộc cử hành và tiếp nhận các ứng viên vào thời kỳ huấn luyện. Trước hoặc sau Nghi thức Nhập gia, có thể có một cử chỉ tiếp đón huynh đệ dành cho các anh chị em mới, nhằm diễn tả niềm vui và sự kết giao huynh đệ.
b. Nghi thức tuyên khấn hoặc quyết tâm sống Phúc âm
13        Việc tuyên khấn tự nó phải là một hành vi công khai và mang tính Giáo hội, nên phải được cử hành với sự hiện diện của HĐĐ. Nên tổ chức tuyên khấn trong Thánh lễ, hoặc ít là trong một cuộc cử hành Phụng vụ Lời Chúa thích hợp.           
14        Bản chất của Quyết tâm sống Phúc âm là:      
            - Lặp lại việc thánh hiến và những lời hứa của Bí tích Thánh tẩy và Thêm sức. Điều này có nghĩa là thánh hiến cho Thiên Chúa giữa dân Người tức là thánh hiến ở giữa trần gian cùng với tất cả những hậu quả phát sinh từ sự thánh hiến ấy liên quan đến đời sống kết hợp với Thiên Chúa và việc tham gia vào kế hoạch cứu độ của Người.   
            - Ý muốn sống Phúc âm, theo gương thánh Phanxicô Assisi.  
            - Tháp nhập vào Dòng PSTT, tức là hiệp nhất hài hòa với tất cả anh chị em đã khấn hứa sống Phúc âm theo gương thánh Phanxicô Assisi mà vẫn ở trong ơn gọi tại thế.       
            - Ý muốn sống giữa đời và cho đời. Quả thế, ở điểm này, người khấn hứa muốn là men Phúc âm và quyết tâm cộng tác vào việc xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Còn các linh mục triều, qua việc tuyên khấn, các ngài làm cho những lời cam kết và những lời hứa của ơn gọi linh mục riêng biệt và đặc thù của các ngài thêm vững chắc hơn.  
            - Ý muốn sống Phúc âm suốt đời. Chiều kích này diễn tả một tấm lòng quảng đại gắn liền với những tâm tư cá nhân, đồng thời diễn tả thái độ chấp nhận những thăng trầm của một cuộc sống bấp bênh là những điều không thể tách rời khỏi bất cứ một sự chọn lựa có tính bền bỉ và quan trọng của con người.   
            - Lòng tin tưởng của ứng viên vào sự trợ giúp của Luật Dòng PSTT và của HĐĐ. Quả thế, ứng viên sẽ cảm thấy mình được hướng dẫn và trợ giúp bởi một Luật Dòng đã được Hội Thánh phê chuẩn, và sẽ cảm thấy vui sướng được cùng đông đảo anh chị em đi trên con đường “sống Phúc âm”, có thể lãnh nhận nơi anh chị em và cũng có thể cống hiến cho anh chị em cái gì đó. Được tháp nhập vào một HĐĐ địa phương, tế bào của Hội Thánh, ứng viên sẽ góp phần xây dựng sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh.       
15        Những yếu tố đã nói trên đây phải được cô đọng trong một công thức tuyên khấn duy nhất, thậm chí còn được diễn tả dưới hình thức đối thoại. Một số khái niệm căn bản như việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh không cần được diễn tả minh bạch trong công thức vì chúng được nhắc đi nhắc lại trong khi cử hành, hoặc vì chúng được kể như thuộc bản chất của việc quyết tâm sống Phúc âm.      
16        Quyết tâm sống Phúc âm được anh/chị Phục vụ nhận, nhân danh Hội Thánh và HĐĐ.  Vị linh mục chủ sự nghi thức này với tư cách chứng nhân của Hội Thánh và của Dòng.         
17        Trong những hoàn cảnh ngoại lệ, khi tình thế bắt buộc do thiếu linh mục, ứng viên sẽ đọc lời khấn hứa trước sự hiện diện của HĐĐ: lúc ấy, anh/chị Phục vụ của HĐĐ chủ sự cuộc cử hành Lời Chúa (hay một anh chị khác nếu hoàn cảnh đòi hỏi). Anh/chị Phục vụ nhận lời tuyên khấn, các thành viên đã tuyên khấn của HĐĐ làm nhân chứng.
c.         Nghi thức lặp lại hàng năm lời tuyên khấn hay quyết tâm sống Phúc âm.        
18        Tuyên khấn vĩnh viễn hoặc quyết tâm vĩnh viễn có thể được chuẩn bị bằng lời tuyên khấn tạm hoặc quyết tâm tạm trước đó, nhưng không được quá ba năm, vì đây chỉ là sự chuẩn bị cho việc quyết tâm vĩnh viễn.
19        Việc chọn lựa khấn tạm nói trên căn cứ vào những lý do sư phạm nhằm từng bước huấn luyện và đưa dẫn các thành viên vào HĐĐ Phan Sinh Tại Thế. Do đó việc khấn lại phải được thể hiện phù hợp với mục đích chuẩn bị mang tính sư phạm này.
20.       Nghi thức lặp lại hằng năm này có thể tiến hành theo một công thức rất đơn giản trong một cuộc cử hành Lời Chúa. Các bài đọc và toàn thể Nghi thức phải được sắp xếp cho thật thích hợp. Còn nếu nghi thức khấn lại được tổ chức trong một buổi cử hành phụng vụ, vị chủ sự sẽ giảng một bài vắn tắt.

* * *
Chương I
NGHI THỨC GIỚI THIỆU
-Đối với những anh chị muốn tìm hiểu đời sống phan sinh trong một huynh đệ đoàn thì nên khởi đầu bằng Nghithức Giới thiệu. Đây không phải là một nghi thức có tính cách phụng vụ, mà chỉ là một cách Huynh đệ đoàn tỏ bày sự thân mật và đón tiếp những người mới đến. Do đó, nghi thức này không nên tổ chức trong giờ cầu nguyện hay giờ kinh phụng vụ, nhưng nên tổ chức trong một buổi học tập hoặc trong phần sinh hoạt xã hội hay họp mặt thân mật.
-Nghi thức nên tổ chức thật đơn giản; bắt đầu bằng một lời giới thiệu của một đoàn viên đã khấn mời mộtngười bạn đến với Huynh đệ đoàn. Anh chị đoàn viên này sẽ là người bảo trợ giúp đỡ người bạn của mình qua các giai đoạn huấn luyện sau này, cho tới khi tuyên khấn. Người giới thiệu sẽ nói những lời sau đây hoặc những lời tương tự.
Người giới thiệu: Tôi xin giới thiệu anh / chị__________________ đã tỏ ý muốn được hiểu biết hơn nữa về cách chúng ta sống Phúc âm theo đường lối của thánh Phanxicô Assisi.
-Tiếp đó anh chị đoàn viên có thể nói thêm những gì mình biết về người bạn được giới thiệu. Trường hợp cónhiều người mới được giới thiệu, thì nghi thức này sẽ được lặp lại cho từng người mới, cho tới khi tất cả đều được giới thiệu. Sau khi tất cả đã được giới thiệu, thì một người hoặc tất cả các anh chị được giới thiệu sẽ nói những lời sau đây, hoặc những lời tương tự:
Anh/chị được giới thiệu: Tôi đến đây là để tìm hiểu cách thức các anh chị sống đời Phan Sinh, vì đời sống này làm tôi chú ý nhiều. Do đó tôi ước ao được tìm hiểu và học hỏi thêm về cách sống này. Hy vọng một ngày nào đó được ơn Chúa gọi, tôi sẽ gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế, ngỏ hầu phụng sự Chúa và phục vụ Dân Người cách trung thành và quảng đại hơn.
Anh/chị Phục vụ: Nhân danh Huynh đệ đoàn, tôi hoan hỉ đón nhận anh/chị, và ghi nhận ước muốn tìm hiểu về cách sống Phan sinh tại thế của anh/chị. Chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ và khuyến khích quí anh chị bằng lời cầu nguyện, bằng chương trình huấn luyện và bằng gương sống của anh chị em chúng tôi. Xin quí anh chị luôn ghi nhớ lời thánh Phanxicô nói với Anh Lêô: “Bất cứ cách nào anh thấy tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và đi theo vết chân của Người và sống đức nghèo khó của Người, thì anh hãy làm như thế với phép lành của Chúa.”
Anh/chị Hướng viên Tặng tập tài liệu sơ lược về Thánh Phanxicô Assisi, và đọc: Đây là đời sống của thánh Phanxicô Assisi, xin anh chị cầm về đọc cho biết cách Thánh nhân sống Phúc âm Chúa Giêsu và noi gương Người.
-Nghi thức kết thúc bằng một lời nguyện của Vị Trợ úy hoặc một anh chị đoàn viên trong Huynh đệ đoàn. Lờinguyện có thể là một lời tự phát, hoặc lấy từ lời kinh phụng vụ, hoặc từ Bút tích của Thánh Phanxicô. Cũng có thể dùng lời nguyện đề nghị sau đây:
Linh mục Trợ úy: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa nhân lành và khôn ngoan đã kêu gọi chúng con bước theo Chúa. Xin cho các anh/chị đang muốn tìm hiểu đời sống Phan sinh, được Chúa ban ơn soi sáng, khích lệ và được cộng đoàn giúp đỡ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
Chương II NGHI THỨC NHẬP GIA
-Nên tổ chức nghi thức này trong một buổi cử hành Lời Chúa thích hợp. Không tổ chức trong khung cảnh Thánhlễ. Nghi thức phải đơn sơ và diễn ra trước mặt HĐĐ. Trước khi bắt đầu Nghi thức, một anh hay chị trong Huynh đệ đoàn nói những lời sau đây, hoặc những lời tương tự.
Đại diện Huynh đệ đoàn: Chúa đã kêu gọi chúng ta sống Phúc Âm theo cách Người mạc khải cho thánh Phanxicô Assisi, ấy là sống trong Huynh đệ đoàn. Hôm nay Người quy tụ chúng ta lại để đón tiếp các anh chị được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, đến xin gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế, và muốn đi vào thời gian “chuyên tập”, dẫn đến việc tuyên khấn, hay quyết tâm sống Phúc Âm. Vậy chúng ta hãy khơi lại niềm tin vào Chúa Thánh Linh và xin Người ban ơn để chúng ta tiến hành việc huấn luyện những anh chị em này theo đúng đòi hỏi trong Huynh đệ đoàn và đạt được kết quả nhờ ơn Người trợ giúp.

1. NGHI THỨC MỞ ĐẦU:
-Nghi thức bắt đầu bằng một bài hát. Tiếp đó vị linh mục chủ sự làm dấu Thánh giá, chào mừng cộng đoàn; rồidâng lời nguyện như sau:
Linh mục chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã sai Con Cha là Đức Giêsu Kitô đến để trở nên Đường, Sự Thật và Sự Sống cho chúng con. Xin ban cho những anh chị em đang xin gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế và cho tất cả chúng con được tha thiết gắn bó với lời Phúc âm dạy, và ngoan ngoãn tuân giữ. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn: Amen.

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:
-Trước khi đọc Bài đọc1, đọc lời khích lệ sau đây của Cha Thánh Phanxicô (Thư gởi các tín hữu, số 87)
Đại diện Huynh đệ đoàn: Chúng ta hãy nghe Lời Chúa trong tinh thần của Cha Thánh Phanxicô, Ngài khích lệ chúng ta như sau:”Nhân danh Thiên Chúa là tình yêu, tôi nài xin anh em, vì lòng mến Chúa, hãy vui lòng đón nhận những lời thơm tho này của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; hãy thể hiện bằng hành vi thánh thiện cho đến cùng.”
Bài đọc I: Rm 6: 3-11 Lời Chúa trong Thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma:
Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là    
chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với         
Người. Bởi thế, cũng như Người được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của     
Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.    
Thật vậy, nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với   
Người: đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ      
cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.    
Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho          
Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại         
sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. - Đó là Lời Chúa.        
Cộng Đoàn: Tạ ơn Chúa.        
Đáp ca: Thánh Vịnh 23: 1-2, 3-4, 5-6            
Câu đáp:
Đc.      Đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Chúa.      
*          Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài         
            Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.           
            Nền trái đất Người dựng trên biển cả,            
            Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.        Đc.      
*          Ai được lên núi Chúa?           
            Ai được ở trong đền thánh của Người?          
            Đó là kẻ tay sạch, lòng thanh,
            Chẳng mê theo ngẫu tượng      
            Không thề gian, nói dối.          Đc.     
*          Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,          
            Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng      
            Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.       
            Tìm Thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia cóp. Đc.           

Câu xướng trước Phúc âm: (Philip 3: 8-9) Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô, và được kết hiệp với Người.
Bài Tin Mừng: (Mc 1, 12-15) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô. Thánh Thần liền thúc đẩy Đức Giêsu vào hoang địa. Người ở đó bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị bắt giam, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” -Phúc âm của Chúa.
Cộng Đoàn: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
Linh mục chủ sự: Giảng vắn tắt. Hoặc tùy hoàn cảnh, có thể mời gọi anh chị em chia sẻ Phúc âm.
3. NGHI THỨC NHẬP GIA:
-Một ứng viên nhân danh tất cả (hoặc từng người một hoặc tất cả các ứng viên đồng loạt) tỏ bày nguyện vọng được gia nhập Dòng PSTT. Anh/chị Phục vụ nhân danh HĐĐ nhận lời thỉnh cầu. Việc làm này có thể thực hiện dưới hình thức đối thoại như dưới đây, hoặc bằng những lời tương tự:
Anh/chị Hướng viên: Xướng danh, đọc tên các Anh Chị muốn Nhập Gia.
Những anh chị xin gia nhập Dòng PSTT có tên sau đây, xin mời tiến lên.
Anh/chị Phục vụ: Xin cho biết ý muốn của anh/chị.
Một đại diện: (hoặc các ứng viên đọc chung):
Thưa quý anh chị, tôi (chúng tôi) xin được gia nhập Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế __________ (Tên Thánh của HĐĐ) để sống sốt sắng và chuyên chăm hơn nữa ân sủng và sự thánh hiến của bí tích Thánh Tẩy, cũng như để bước theo Đức Giêsu Kitô theo lời dạy và gương sáng của thánh Phanxicô Assisi. Tôi (chúng tôi) quyết tâm ngay trong bậc sống của tôi (chúng tôi) là hoạt động cho sáng danh Chúa và thực hiện kế hoạch yêu thương của Người đối với nhân loại.
Anh/chị Phục vụ:         Huynh đệ đoàn _____________ (Tên Thánh của HĐĐ) rất hân hoan nhận lời thỉnh cầu của anh/chị. Vì thế, tôi nhận anh/chị vào Dòng PSTT để bắt đầu thời kỳ huấn luyện và thử nghiệm nếp sống Phan Sinh, và chuẩn bị cho việc tuyên khấn.
Linh Mục chủ sự:         Hội Thánh và Gia đình Phan sinh chấp nhận và xác nhận quyết tâm của anh/chị. Xin Chúa cho anh/chị được trung kiên trong quyết tâm ấy, và trở nên men sống Phúc âm giữa trần gian.
Cộng Đoàn:     Tạ ơn Chúa.
Linh Mục chủ sự:         Phúc cho những ai kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu thương tha nhân như chính mình. Phúc cho những ai chê ghét thân xác mình cùng với thói xấu và tội lỗi, và rước lấy Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và phúc cho những ai đã làm phát sinh ra những hoa quả đền tội xứng đáng. Những anh chị em nào làm như thế và bền đỗ đến cùng thì hạnh phúc biết bao, vì “Thần Khí Chúa sẽ hiện diện nơi họ” và “làm nhà trú ngụ trong họ”. Và họ là con cái của Cha trên trời; họ làm công việc của Người, Và họ là bạn trăm năm, là anh em, là mẹ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Thơ I gởi Các Tín Hữu, 1-7)
4. TRAO LUẬT DÒNG VÀ HUY HIỆU PHAN SINH
-Trong khi anh/chị Hướng viên trao cho mỗi ứng viên một bản Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế.
Anh/chị Phục vụ:         Thưa (quí) anh/chị, Luật và đời sống của anh chị em Phan Sinh Tại Thế là tuân giữ Phúc Âm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo gương Thánh Phanxicô Assisi. Ước gì Đức Kitô trở nên nguồn cảm hứng, và trung tâm đời sống của anh/chị trong tương quan với Thiên Chúa và loài người.
-Trong khi một hay hai anh chị trong Huynh đệ đoàn trao dấu hiệu Phan Sinh (có thể là Thánh giá chữ Tau (Hylạp), hoặc áo dòng và dây thắt lưng).
Anh/chị Phục vụ:         Anh/chị bước theo Đức Kitô trong tinh thần thánh Phanxicô Assisi, xin nhận dấu hiệu Dòng Phan Sinh Tại Thế để nên một với chúng tôi.
5. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG
-Sau đây là những lời nguyện cộng đồng đề nghị, Huynh đệ đoàn có thể tùy ý dâng những lời nguyện kháctương tự.
Linh mục chủ sự:         Anh chị em thân mến, chúng ta xác tín rằng tất cả mọi sự đều là ân huệ Chúa ban. Ơn gọi gia nhập Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế của (anh/chị___) mà chúng ta vừa chứng kiến, chẳng phải là một ơn quí báu Thiên Chúa vừa ban sao? Trong tình huynh đệ hiệp thông với (anh/chị___) chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân và cầu cho (anh/chị___) biết sử dụng ơn gọi này mà Phúc âm hóa bản thân và xây dựng Nước Trời.
Đại diện HĐĐ:            Lạy Cha Hằng Hữu, kể sao được, hiểu sao thấu tình yêu thương của Cha đã khấng ban cho (anh/chị___) hôm nay đây, khi tạo thành (anh/chị___) giống hình ảnh của Cha, để hôm nay Cha mời gọi (anh/chị___) hợp tác với Cha xây dựng Nước Trời như Tổ Phụ Hèn Mọn Phanxicô Assisi. - Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng Đoàn:     Xin Chúa nhậm lời chúng con
Đại diện HĐĐ:            Lạy Chúa Giêsu Thiên sai, xưa Chúa đã dạy: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho. Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học gương tôi, vì tôi hiền lành và khiêm tốn.” Chúa đã thương ngỏ lời cùng (anh/chị___) nên mới có giờ phút linh thiêng này giữa Huynh Đệ Đoàn chúng con hôm nay. Dám xin Chúa biến đổi con người cũ của (anh/chị___) trở nên mới mẻ, nhẹ nhàng hơn và hướng (anh/chị___) tích cực noi gương hiền lành và khiêm tốn của Chúa, để lần hồi trở thành một phan sinh như ý Chúa muốn. - Chúng con cầu xin Chúa. Cộng Đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con
Đại diện HĐĐ:            Lạy Chúa Thánh Linh, chính Chúa đã tác động nơi tâm hồn (anh/chị___) chúng con đây, để (anh/chị___) tìm ra đường hướng chân chính, ngay thẳng và đơn sơ mà tập sống tinh thần Tin Mừng cho trung thực, sáng suốt cuộc đời hiến thánh của mình. Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng Đoàn:     Xin Chúa nhậm lời chúng con
Linh mục chủ sự:         Lạy Chúa, Chúa đã dạy: một con chim sẻ tí hon sống hay chết, một sợi tóc đậu hay rơi, đều do ý Chúa Quan Phòng, hôm nay đây, (anh/chị___) của chúng con được Chúa lưu ý, được Chúa mời gọi tập dấn thân, và thực thi giáo lý Tin Mừng của Chúa trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, dám xin Chúa phù trợ, soi sáng để (anh/chị___) được Phúc âm hóa toàn diện trong thời tập sự. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa muôn đời.
Cộng Đoàn: Amen. Kinh Lạy Cha: Đọc chung
Anh/chị Phục vụ: Nói vài lời với những thành viên mới:
Thưa (anh/chị___) HĐĐ____ (Tên của HĐĐ) rất vui mừng và hứa sẽ giúp đỡ anh/chị trong cuộc hành trình của anh/chị bằng tình thân hữu, bằng lời cầu nguyện và bằng chứng tá của nếp sống Phan Sinh. Về phần anh/chị, chúng tôi hoan nghênh sự góp mặt cũng như sự tham gia đóng góp tài năng đặc biệt của anh/chị làm cho HĐĐ chúng ta ngày thêm vững mạnh.
-Toàn thể Huynh đệ đoàn bày tỏ niềm vui (vỗ tay), đón tiếp và chúc bình an cho đoàn viên mới và chúc bình ancho nhau. Trong lúc này, có thể hát một bài Thánh Ca.
6. CHÚC LÀNH CỦA THÁNH PHANXICÔ:
-Nghi thức kết thúc bằng lời chúc lành của Cha Thánh Phanxicô.
Linh mục chủ sự: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha ? và Con ? và Thánh Thần ?
Ban phúc lành cho anh chị em. Cộng Đoàn: Amen.
Chương III NGHI THỨC TUYÊN KHẤN (QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM)
-Nghi thức mô tả trong chương này được cử hành trong Thánh lễ; vì bản chất của việc tuyên khấn là một hànhvi công khai và mang tính Giáo Hội nên phải gắn liền với việc cử hành Lễ Tế Tạ Ơn.
-Cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ, hoặc căn cứ trên những chỉ dẫn của Sách Phụng vụ cho phép cử hành lễngoại lịch kính Cha Thánh Phanxicô, Thánh Louis hoặc Thánh nữ Elisabeth nước Hungari
-Các bài hát và huấn từ, nên dựa theo Chương II của Bản Luật Dòng và những đoạn Thánh Kinh làm chuẩnmực cho đời sống PSTT.
-Phải chuẩn bị chu đáo những gì cần thiết cho việc cử hành Thánh lễ và Nghi thức tuyên khấn.
-Anh/chị Phục vụ của HĐĐ đứng hoặc ngồi ở một vị trí thích hợp trong cung thánh để nhận lời tuyên khấn. Ghếngồi của các khấn sinh phải được bố trí trong cung thánh cách nào để toàn thể cộng đoàn có thể theo dõi diễn tiến của lễ nghi phụng vụ.
1. KHỞI ĐẦU NGHI LỄ
-Trước khi vị chủ tế khởi sự, một đại diện của Huynh đệ đoàn nói vài lời về mục đích của buổi sinh hoạt đặcbiệt hôm nay.
Đại diện Huynh đệ đoàn: Huynh đệ đoàn chúng ta tụ họp nhau hôm nay để cử hành Thánh lễ. Trong Thánh lễ này, các anh chị sau đây sẽ tuyên khấn sống Phúc Âm trong Dòng PSTT. (Đọc danh sách) ____________ Việc làm của các anh chị là lặp lại việc thánh hiến và những lời hứa của Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời tạ ơn, nhờ Đức Kitô, vì mọi ơn lành Người đã ban cho chúng ta. Hôm nay chúng ta còn có thêm một lý do đặc biệt nữa để tỏ lòng biết ơn là Chúa đã ban ơn kêu gọi các anh chị đây sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật giữa thế gian, và ban cho HĐĐ của chúng ta có thêm những thành viên mới. Việc công khai tuyên khấn trọn đời sống Phúc âm trong nghi lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta việc Chúa Kitô dâng hiến mạng sống hàng ngày trong bí tích Thánh Thể. Noi gương Chúa Kitô, và kết hiệp với của lễ Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, chúng ta cũng dâng hiến thân mình làm lễ tế sống động vì sự sống của thế gian.
-Vị Chủ tế tiến ra bàn thờ trong khi cộng đoàn hát Ca Nhập Lễ. Các anh chị sắp khấn, anh/chị Phục vụ, anh/chịHướng viên và hai nhân chứng tiến vào vị trí của mình, trong cung thánh.
-Thánh lễ bắt đầu. Phần sám hối có thể kéo dài hơn cho phù hợp với tinh thần của những người được nhận vàosống đời hoán cải.
2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
 -Phụng vụ Lời Chúa cử hành như thường lệ, ngoại trừ các bài đọc có thể lấy từ Thánh lễ theo ngày hoặc từ những bài đọc được đề nghị trong Phần Phụ thêm I (số 1-24).
-Không đọc Kinh Tin kính, vì việc tuyên khấn chính là một lời tuyên xưng đức tin cách đặc biệt.
3. NGHI THỨC TUYÊN KHẤN
-Sau bài Phúc âm, vị Chủ tế và cộng đoàn ngồi. Những người sắp tuyên khấn được gọi tên đứng lên. Bấy giờanh/chị Phục vụ của HĐĐ mời những anh chị sắp tuyên khấn bày tỏ công khai nguyện vọng của mình.
* Thỉnh nguyện:
Anh/chị Hướng viên: Mời các anh chị khấn viên có tên sau đây, tiến lên
(Đọc danh sách, và từng người một tiến lên)  
Khấn viên:       Khi nghe gọi tên mình đáp: Có mặt     
Hoặc: Tôi sẵn sàng và ước muốn.      
Anh/chị Phục vụ:         Sau khi tất cả các Khấn viên đứng vào vị trí, đọc:     
Thiên Chúa đã thánh hiến anh/chị bằng Nước và Thánh Thần. Giờ đây anh/chị muốn xin      
gì với Chúa, với Hội Thánh và với Gia đình Phan sinh?        
- Mỗi ứng viên lần lượt nói lên nguyện vọng, hoặc tất cả nói lên cùng một lúc,có thể dùng những lời dưới đây hoặc tương tự.
Khấn viên:       Tôi (Chúng tôi) xin được tuyên khấn giữ Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế. Kinh nghiệm trong thời gian thụ huấn đã làm cho tôi (chúng tôi) xác tín cách mạnh mẽ hơn là Chúa gọi chúng tôi sống Phúc âm, theo chân thánh Phanxicô Assisi.
Anh/chị Phục vụ:         HĐĐ nhận lời thỉnh nguyện của anh/chị và hiệp ý với anh/chị cầu xin Chúa Thánh Linh củng cố nơi anh/chị công cuộc mà chính Người đã khởi sự.
* Bài giảng hoặc huấn từ:
-Những người sắp tuyên khấn ngồi trong lúc Linh mục chủ sự giảng. Trong bài giảng, vị chủ sự làm sáng tỏ những đoạn Thánh Kinh cũng như những ý nghĩa về mặt thần học liên quan đến quyết tâm sống Phúc âm.
* Hỏi ý các Khấn viên:
-Sau bài giảng, những người sắp khấn đứng lên. Vị chủ sự hỏi ý họ với những lời sau đây hoặc tương tự:
Linh mục chủ sự:         Anh chị em rất thân mến. Trước sự hiện diện của Huynh đệ đoàn quy tụ nơi đây và củanhững anh chị em khác trong Đức Kitô, các anh chị có muốn sống lối sống Phúc Âm mà Thánh Phanxicô Assisi đã nêu gương, đã dạy và được trình bày trong Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế không?
Các Khấn viên:            Chung: Thưa Cha, con muốn.
Linh mục chủ sự:         Được gọi làm chứng cho Nước Chúa và cùng với những người thiện chí xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, đầây tinh thần Phúc âm hơn, các anh chị có muốn trung thành với ơn gọi này và trau dồi tinh thần phục vụ là nét đặc biệt của người Phan Sinh Tại Thế không?
Các Khấn viên:            Chung: Thưa Cha, con muốn.
Linh mục chủ sự:         Được trở nên thành phần Dân Chúa nhờ bí tích Thánh Tẩy, và được vững mạnh trong bí tích Thêm Sức nhờ ân huệ mới Chúa Thánh Linh ban cho, để dùng gương sống và lời nói làm chứng cho Đức Kitô, các anh chị có muốn kết hiệp mật thiết hơn với Hội Thánh, ra sức xây dựng Hội Thánh và cộng tác vào sứ vụ của Hội Thánh giữa loài người không?
Các Khấn viên:            Chung: Thưa Cha, con muốn.
Anh/chị Phục vụ:         Huynh đệ đoàn địa phương là dấu chỉ hữu hình của Hội thánh, là một cộng đoàn đức tinvà đức ái. Anh chị em sẽ hết lòng cộng tác với tất cả mọi người trong HĐĐ, để làm cho HĐĐ thành một cộng đoàn Hội Thánh đích thực và một cộng đoàn Phan sinh sống động.
* Cầu xin ơn Chúa trợ lực
-Quỳ. Tùy theo thông lệ của cộng đoàn, có thể áp dụng một trong những hình thức cầu nguyện sau đây: Mọingười thinh lặng cầu nguyện riêng. Đọc kinh Cầu Đức Chúa Thánh Thần. Đọc kinh cầu các Thánh trong Gia đình Phan Sinh.Hoăc Linh mục chủ sự dâng lời nguyện để cộng đoàn cùng hiệp ý xin Chúa ban ơn trợ giúp cho các ứng viên.
Linh mục chủ sự: Chúng ta cùng cầu nguyện. (Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát).
Lạy Chúa, xin Chúa đoái nhìn các con cái Chúa đây và xin ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa vào lòng họ, để nhờ ơn Chúa giúp, họ có thể giữ trọn quyết tâm sống Phúc âm. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
* Tuyên khấn hoặc bày tỏ quyết tâm sống Phúc âm
-Vị chủ tế ngồi. Anh/chị Phục vụ cùng với hai anh chị đã khấn làm nhân chứng tiến ra giữa cung thánh. Rồi các anh chị sắp khấn, từng người một lần lượt bước tới tuyên đọc lời khấn trước mặt anh/chị Phục vụ và hai nhân chứng đứng hai bên.
Khấn viên:       TÔI LÀ ___________ NHỜ ƠN CHÚA, TÔI XIN LẶP LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỨA VỚI CHÚA KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY VÀ TÔI XIN HIẾN MÌNH PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA. VÌ VẬY TÔI TUYÊN KHẤN SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊSU KITÔ TRONG DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ, Ở BẬC GIÁO DÂN (HOẶC Ở BẬC LINH MỤC TRIỀU), SUỐT ĐỜI TÔI, BẰNG CÁCH TUÂN GIỮ LUẬT DÒNG. ƯỚC GÌ ƠN CHÚA THÁNH THẦN, LỜI CẦU BẦU CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA, VÀ CỦA CHA THÁNH PHANXICÔ, CŨNG NHƯ SỰ HIỆP THÔNG VỚI ANH CHỊ EM LUÔN TRỢ GIÚP TÔI TIẾN TỚI ĐỨC ÁI KITÔ HOÀN HẢO.
Anh/chị Phục vụ:         Tạ ơn Chúa. Trong tư cách là Phục vụ của Huynh đệ đoàn này, tôi nhận lời khấn của anh/chị và cùng với toàn thể anh chị em phan sinh, tôi hoan hỉ nhận anh/chị vào Huynh Đệ Đoàn ______ (Tên của HĐĐ) của Dòng Phan Sinh Tại Thế. Việc anh / chị tháp nhập vào Huynh đệ đoàn là một niềm vui và hy vọng cho tất cả anh chị em trong HĐĐ và cho toàn thể Hội Thánh.
-Sau khi tất cả các ứng viên đã tuyên khấn và được anh/chị Phục vụ nhận vào Huynh đệ đoàn, vị chủ sự sẽ nói những lời sau đây hoặc tương tự:
Linh mục chủ sự:         Nhân danh Hội Thánh, tôi xin xác nhận quyết tâm của các anh chị. Chính Cha thánh
Phanxicô đã khích lệ anh chị em bằng những lời này trong Di Chúc: “Nếu anh chị em tuân giữ các điều này, sẽ được Chúa Cha cao cả trên trời chúc phúc, và ở dưới đất sẽ được Chúa Con yêu quý của Người, cùng với Chúa Thánh Linh là Đấng bảo trợ, và toàn thể các dũng thần Thiên quốc và tất cả các thánh ban phúc lành tràn đầy.”
* Trao tặng phẩm kỷ niệm ngày khấn:
-Tùy tập tục, hoặc văn hóa địa phương, ở đây có thể trao một vài tặng phẩm kỷ niệm, như sách Phúc âm, cây Thánh giá, nến, nhẫn, v.v…
* Trao sách Phúc Âm:
Trong khi anh/chị Hướng viên trao sách Phúc âm.
Anh/chị Phục vụ:         Chúa Kitô, quà tặng tình yêu của Chúa Cha, là Đường đi đến Thiên Chúa, là Sự Thật mà Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta tiến vào, và là Sự Sống dồi dào mà Người muốn ban cho ta. Mong rằng quý anh chị khi sống đời khấn viên, đi từ Phúc âm đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc âm, quý anh chị sẽ gặp gỡ chính Đức Kitô đang sống và hoạt động.
* Trao tặng cây Thánh giá: Trong khi một đoàn viên kỳ cựu trao tặng cây Thánh giá cho mỗi khân viên
Anh/chị Phục vụ:         Quý anh chị nhận cây Thánh giá này như kỷ vật giúp quý anh chị năng nhớ và suy niệm mầu nhiệm khổ nạn, chết, và phục sinh của Chúa Kitô, để can đảm chết cho mình và sống cho Chúa.
Hoặc:  Mong rằng anh chị sẽ suy nghĩ và hành động giống Chúa Kitô và xây dựng một thế giới huynh đệ hơn và phù hợp với Tin Mừng hơn, bằng nếp sống thể hiện ơn gọi của những “anh chị em ăn năn đền tội.”
* Trao tặng nến sáng: Trong khi một đoàn viên kỳ cựu thắp nến và trao tặng cho mỗi anh chị vừa khấn.
Anh/chị Phục vu:         Do lời khấn, quý anh chị là ánh sáng của Chúa Kitô giữa thế gian. Ánh sáng của anh chị phải chiếu tỏa ra, để mọi người thấy những việc lành anh chị làm mà ngợi khen Cha trên trời.
-Sau phần trao tặng phẩm kỷ niệm, cộng đoàn có thể tỏ bày niềm vui và chúc mừng các anh chị mới khấn. Trong khi đó, hát một bài thích hợp, như “Ở đâu có tình yêu thương. . .”
* Kết thúc Nghi thức
-Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cộng đồng hay lời nguyện giáo dân.
Linh mục chủ sự:         Khấn hứa trong đạo Công giáo là một cách nhắc lại hồng ân vô cùng cao siêu của Bí tích Tái Sinh, là một giao ước ký kết giữa Thiên Chúa và người Kitô, là một hy lễ toàn hiến dâng lên Thiên Chúa, nhìn nhận quyền tối thượng của Người trên hết những gì hiện hữu, là một động tác tôn thờ, tin kính, mến yêu và tri ân, là một quyết tâm sống “đồng hình đồng dạng” với Đức Giêsu Thiên sai. Cùng với các anh chị em mới khấn, chúng ta hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây.
Đại diện Huynh đệ đoàn: Chúng con hiệp thông với tất cả Triều Thần Thánh trên trời, dâng hồn xác vatất cả những gì thuộc về các anh chị mới khấn hôm nay, như một của lễ hiến tế dâng lên Chúa chí thánh. - Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng Đoàn:     Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đại diện Huynh đệ đoàn: Lạy Chúa, Chúa biết rõ thiện chí và tấm lòng sốt sáng của các anh chị chúng con đây, nhưng sức chúng con có hạn, tính yếu đuối vẫn còn đó, dám xin Chúa giúp sức luôn, để các anh chị chúng con được can đảm giữ vững lời cam kết công khai với Chúa, có Hội Thánh, Hội Dòng chứng giám. - Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng Đoàn:     Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đại diện Huynh đệ đoàn: Lạy Chúa, tuyên khấn là chúng con sống lại biến cố quý trọng vô cùng của bí tích Tái Sinh, nhờ đó chúng con trở thành con cái Chúa, đồng thừa hưởng gia tài thiên quốc với Đức Thiên Sai, làm chứng nhân cho Chúa ở dương thế, được chia sẻ chức Tư tế và Vương quyền của Đức Thiên Sai. Cúi xin Chúa cho các anh chị mới khấn của chúng con đây luôn ý thức được những hồng ân cao cả đó và sống cho xứng với ơn gọi của mình. -Chúng con cầu xin Chúa.
Cộng Đoàn:     Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Linh mục chủ sự:         Lạy Cha chí thánh, nhờ công phúc của Con Một Cha là Đức Giêsu Thiên Sai, với sự hợp tác của Chúa Thánh Linh, Cha đã thương chọn các anh chị chúng con đây, như dụng cụ sống động hầu phát huy Nước Trời, bằng cách đóng vai ngôn sứ, làm ánh sáng cho trần
gian, làm muối ướp mặn các giá trị nhân sinh, hăng say phục vụ mọi người vì tình yêu Cha thúc bách. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Cộng Đoàn: Amen.
4. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
-Thánh lễ tiếp tục. Có thể đề cử các anh chị mới khấn dâng bánh rượu trong khi cộng đoàn hát bài ca dâng lễ. Có thể cho rước lễ dưới hai hình thức. Cuối lễ có thể ban phép lành trọng thể mùa quanh năm, tức là phép lành ghi đầu tiên trong Sách lễ Rôma được cải tổ, hoặc lời chúc lành của Cha thánh Phanxicô.
5. LỜI CHÚC LÀNH CỦA THÁNH PHANXICÔ ASSISI
-Nghi thức kết thúc bằng lời chúc lành của Cha Thánh Phanxicô.
Linh mục chủ sự: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha? và Con ? vàThánh Thần ?
Ban phúc lành cho anh chị em Cộng Đoàn: Amen.
Chương IV NGHI THỨC KHẤN TẠM và KHẤN LẠI HẰNG NĂM
-Nghi thức tuyên khấn tạm sau đây có thể áp dụng sau thời gian huấn luyện căn bản cho các tập viên; và nghithức này cũng được sử dụng cho trường hợp lặp lại hằng năm quyết tâm sống Phúc âm.
-Trong nghi thức này, buộc phải có sự hiện diện của anh/chị Phục vụ của Huynh đệ đoàn và hai nhân chứng.Tốt nhất là nên có sự tham dự đông đủ các đoàn viên của HĐĐ.
-Nghi thức nên tiến hành theo một công thức rất đơn giản trong một buổi phụng vụ, (xem phần những điều cần biết trước, số 20).
-Nếu nghi thức được cử hành trong một buổi phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc có thể lấy trong Phần phụ thêm I,từ số 1-24.
1. HUẤN TỪ MỞ ĐẦU NGHI THỨC KHẤN TẠM, HAY LẬP LẠI LỜI KHẤN HẰNG NĂM
-Trước khi tiến hành nghi thức khấn tạm hoặc khấn lại hằng năm, vị chủ sự ngỏ lời với những người hiện diện như sau hoặc tương tự:
Linh mục chủ sự:         Được thúc đẩy bởi sức mạnh của Phúc âm, chúng ta cảm thấy được mời gọi luôn bắt đầu lại, và không ngừng hoàn thành việc hoán cải nội tâm, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và cùng với Người dấn thân phụng sự Chúa Cha và phục vụ anh chị em. Và trên con đường tiến tới việc tuyên khấn trọn đời sống Phúc âm, đức kiên trung là một ân huệ Chúa ban. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để khi cùng tiến bước trong tình tương thân tương ái, chúng ta được trung tín với Chúa đến cùng.
-Sau một phút thinh lặng, mọi người đáp lại huấn từ của vị chủ sự.
Cộng đoàn:      Lạy Chúa, xin Chúa nhân từ đoái nhìn những anh chị mà Chúa đã kêu gọi nên thánh bằng cách sống Phúc âm trong Dòng Phan Sinh Tại Thế. Xin Chúa ban cho họ ơn hoàn thành dự định sống Phúc âm, mà họ đã chọn với quyết tâm và lòng quảng đại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2. TUYÊN KHẤN TẠM (LẬP LẠI LỜI KHẤN)
-Khi khấn tạm hay lặp lại quyết tâm sống Phúc âm, các anh chị khấn viên, từng người một, lần lượt đọc lời khấn trước mặt anh/chị Phục vụ và hai nhân chứng; tùy trường hợp, có thể đọc lời (a) Khấn tạm, hoặc (b) Khấn lại hằng năm, sau đây.
            *** Lời Khấn Tạm: TÔI LÀ ________ TÔI XIN TUYÊN HỨA SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA, NOI GƯƠNG THÁNH PHANXICÔ ASSISI, THEO LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ, TRONG THỜI HẠN __________NĂM
            *** Lập Lại Lời Khấn: TÔI LÀ ________ TÔI XIN LẶP LẠI QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA, NOI GƯƠNG THÁNH PHANXICÔ ASSISI, THEO LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ, TRONG THỜI HẠN__________ NĂM.
Anh/chị Phục vụ:         Đáp lời từng người một Trong tư cách là Phục vụ của Huynh đệ đoàn này, tôi xin chấp nhận lời tuyên hứa (hoặc) lặp lại quyết tâm sống Phúc âm của anh/chị. Toàn thể anh chị em trong Huynh đệ đoàn hiệp ý với anh/chị để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Chúa vừa ban cho anh/chị.
-Sau khi tất cả đã đọc lời khấn, Linh mục chủ sự nói lời sau đây của thánh Phanxicô.
Linh mục chủ sự:         “Nếu anh chị em tuân giữ các điều này, sẽ được Chúa Cha cao cả trên trời chúc phúc, và ở dưới đất sẽ được Chúa Con yêu quý của Người, cùng với Chúa Thánh linh là Đấng bảo trợ, và toàn thể các dũng thần Thiên quốc và tất cả các thánh ban phúc lành tràn đầy.”
3. NGHI THỨC KẾT THÚC
-Nghi thức kết thúc với lời nguyện giáo dân, kinh Lạy Cha; và sau cùng vị chủ sự dâng lời nguyện sau đây.
Linh mục chủ sự:         Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho những anh chị đây, là những người hàng ngày sống và phục vụ cộng đồng nhân loại, biết đem tinh thần Phúc âm đích thực thấm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
* Chúc lành của Cha Thánh Phanxicô:
Linh mục chủ sự: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha? và Con ? vàThánh Thần ?
Ban phúc lành cho anh chị em Cộng Đoàn: Amen.
Chương V KỶ NIỆM NGÀY TUYÊN KHẤN
-Mừng kỷ niệm 25 năm và 50 năm ngày tuyên khấn là một tập tục đáng ca ngợi. Nếu tổ chức trong Thánh lễ, thì cử hành Thánh lễ đúng theo lịch Phụng vụ với các lời nguyện của “Lễ Tạ Ơn” theo Luật chữ đỏ; hoặc căn cứ trên những chỉ dẫn của Sách Phụng vụ, cho phép cử hành lễ ngoại lịch kính Cha Thánh Phanxicô, hoặc lễ kính các thánh Quan Thầy của Dòng Phan Sinh Tại Thế. Cũng có thể tổ chức mừng kỷ niệm trong Giờ kinh Phụng vụ hay một buổi cử hành Lời Chúa đặc biệt.
1. HUẤN TỪ SAU BÀI GIẢNG
Linh mục chủ sự: Bài giảng ngắn
Anh/chị Phục vụ: Nêu lý do và đọc huấn từ với những lời sau đây hoặc tương tự :
Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm 25 năm (hoặc 50 năm) ngày tuyên khấn của các anh/chị _________ Trong khoảng thời gian này, các anh chị đã ra sức làm cho đoàn sủng của Thánh Phụ chí ái hiện diện trong đời sống và trong sứ mạng của Hội Thánh. Các anh chị cũng đã cố gắng cộng tác xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, nhằm làm cho Nước Chúa trị đến. Chúng ta hãy hiệp ý với các anh chị dâng lời tạ ơn Chúa và hiệp thông với các anh chị trong quyết tâm sống hoán cải không ngừng.
2. LẬP LẠI QUYẾT TÂM
Các anh chị mừng kỷ niệm: Sẽ lặp lại quyết tâm sống Phúc âm với những lời sau đây hoặc tương tự:
-Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã kêu gọi chúng con vào Dòng Phan SinhTại Thế. Chúng con xin Chúa tha thứ tất cả mọi thiếu sót, mọi yếu đuối, và mọi việc làm trái với quyết tâm sống Phúc âm của chúng con và Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế.
            -Xin Chúa thương ban cho chúng con tìm lại được lòng sốt sáng, và sự nhiệt thành củathuở ban đầu, khi mới bước chân vào Huynh đệ đoàn. Chúng con xin lặp lại quyết tâm sống Phúc âm theo Luật Dòng PSTT cho đến mãn đời.
            -Xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn sống hài hoà với anh chị em, và chứng tỏ chocác anh chị em trẻ thấy hồng ân cao cả Chúa ban cho chúng con là thương gọi chúng con làm người Phan sinh hầu chúng con trở nên chứng nhân và khí cụ thực hiện sứ vụ của Hội Thánh giữa loài người, qua việc dùng đời sống và lời nói mà loan báo Đức Kitô. Amen.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, và là Cha của mọi người. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương và lòng nhân hậu mà Chúa đã tỏ ra với chúng con là con cái Chúa. Chúng con dám xin Chúa thương trợ giúp các anh chị đây hoàn thành quyết tâm sống Phúc âm, mà trước đây họ đã thề hứa với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
3. PHẦN KẾT THÚC
-Nghi thức kết thúc. Mọi người chúc mừng nhau. Trong khi đó, hát “Bài ca Tạo vật”của Thánh Phanxicô hay một bài hát khác thích hợp. Nghi thức Phụng vụ tiếp tục như thường lệ. Nếu tổ chức mừng lễ kỷ niệm trong khung cảnh Thánh lễ thì những anh chị này dâng lời nguyện giáo dân và dâng của lễ.
Phần II NHỮNG CUỘC HỌP HUYNH ĐỆ ĐOÀN
Những điều cần biết
-Trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, cần có những cuộc họp của Huynh đệ đoàn ở cấp địa phương, và những cuộchọp của Hội đồng ở các cấp Miền, Quốc gia, và Quốc tế. Mục đích của các cuộc họp này được nêu rõ trong Luật Dòng, là làm phát triển tinh thần bác ái giữa các thành viên và làm tăng triển đời sống Phan sinh cũng như đời sống Hội Thánh, cổ võ sự hiệp thông huynh đệ, cả trên bình diện Hội Thánh, lẫn trên bình diện Phan sinh (Luật Dòng, điều 22 và 24)
-Buổi họp có nhiều loại. Trong cuộc họp thông thường của Huynh đệ đoàn, cần có những khoảng thời giờ đểĐàm thoại huynh đệ. Lắng nghe và chia sẻ Lời Chú a(Luật Dòng, điều 5). Học hỏi và làm việc (tùy hoàn cảnh). Cử hành Lễ tế Tạ ơn hay ít ra là cử hành Giờ kinh Phụng vụ thích hợp. Trong công việc này cần dành thời gian rộng rãi để các Hội đồng và anh chị em nêu ý kiến.
-Những kinh nguyện được đề nghị, đa số trích từ Bút tích của Thánh Phanxicô, không có tính cách tuyệt đối,nhưng chỉ đưa ra để Hội đồng sử dụng tùy sáng kiến.
Chương I KINH KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP HUYNH ĐỆ ĐOÀN
-Những lời kinh sau đây được đề nghị đọc trong những buổi họp Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế; có thể thay thế bằng những kinh nguyện khác. Những buổi sinh hoạt của Huynh đệ đoàn nên được tổ chức như những dịp cử hành Phụng vụ, và nên bao gồm Thánh Lễ (nếu có thể được) hoặc Giờ Kinh Phụng Vụ.
KINH KHAI MẠC
-Sau khi anh chị em đã quy tụ lại tại một nơi thích hợp, và trước khi thảo luận bất cứ công việc gì, vị chủ tọa có thể bắt đầu bằng lời kinh sau đây.
Anh/Chị Phục vụ: Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Cộng Đoàn: Amen.
Anh/Chị Phục vụ:
Lạy Chúa Trời cao cả,
Đấng nhân hậu toàn năng,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
Tiếng ca ngợi hát mừng,
Danh dự và vinh quang,
Với muôn lời cung chúc.
Cộng Đoàn:     Hãy dâng câu chúc tụng, Và hát mừng Thiên Chúa. Hãy hết lòng khiêm tốn, Để tạ ơn Chúa và phụng thờ Người.
Anh/Chị Phục vụ:        Chúng ta hãy cầu nguyện (thinh lặng?)
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chí thánh, vĩ đại và cao cả, Chúa bao gồm mọi sự thiện, siêu vượt mọi sự thiện, Chính Chúa là sự thiện toàn hảo, Chỉ một mình Chúa tốt lành.
Chúng con xin dâng về Chúa Mọi lời ca tụng, mọi vinh quang, mọi lời cảm tạ,
Mọi vinh dự, mọi lời cung chúc,
Và tất cả những gì là tốt đẹp.
Xin được như vậy, xin được như vậy.
Cộng Đoàn:     Amen.
Hoặc: (2)         Chúng ta hãy cầu nguyện (thinh lặng?) Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, Xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối của con. Xin ban cho con đức tin ngay thẳng, Đức cậy vững vàng, và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn hiểu biết tỏ tường Để con chu toàn sứ mạng thánh thiện Và chân thật Chúa giao phó.
Cộng Đoàn:     Amen.
-Sau đó, có thể đọc một bài Kinh Thánh ngắn, như: Galata 6: 14-18; Êphêsô 1: 8-10; Galata 3: 9-17; Yacôbê
2: 12-18; 1 Côrinthô 12: 4-11; Matthêô 5: 1-12; 11: 20-30; 12: 46-50; Luca 10: 1-9; Yoan 15: 1-8; 17: 20-26;hoặc một đoạn ngắn trong Bút Tích thánh Phanxicô.)
KINH BẾ MẠC
-Nếu hoàn cảnh cho phép, nên dành thời giờ cho việc cầu nguyện tự phát, hoặc dâng lời nguyện chuyển cầu cho những nhu cầu chung của Hội Thánh hay cho các nhu cầu riêng của HĐĐ. Sau đó, vị chủ tọa có thể dùng lời nguyện sau đây của Cha thánh Phanxicô, hoặc các lời nguyện khác, tùy ý.
Anh/Chị Phục vu:        Lạy Thiên Chúa toàn năng, vĩnh cửu, công chính và từ bi. Xin vì Chúa mà ban cho chúng con là những kẻ khốn cùng làm được những điều chúng con biết là Chúa muốn. Và luôn muốn những điều làm đẹp lòng Chúa; để với nội tâm được ngọn lửa Thánh Thần thanh luyện soi sáng và nung nấu, chúng con có thể bước theo vết chân Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con; đồng thời chỉ nhờ ơn Chúa giúp mà đến cùng Chúa, là Đấng tối cao, Đấng hằng sống và hiển trị, trong Ba Ngôi trọn hảo và một bản tính đơn thuần, là Chúa toàn năng muôn thuở muôn đời.
Cộng Đoàn:     Amen.
Hoặc: (2)         Chúng ta hãy cầu nguyện (thinh lặng?) Lạy Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, Chúa tác tạo hòa bình và chỉ muốn yêu thương, xin ban cho chúng con là tôi tớ Chúa được thực tình gắn bó với thánh ý Chúa, để lướt thắng mọi chước cám dỗ, có thể làm mất sự bình an của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
Chúc lành của Thánh Phanxicô
-Nếu có Linh mục hiện diện, ngài có thể ban phép lành bằng công thức mà thánh Phanxicô đã dùng để chúc lành cho anh Lêô.
* Chúc lành của Cha Thánh Phanxicô:
Linh mục chủ sự: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha? và Con ? vàThánh Thần ?
Ban phúc lành cho anh chị em Cộng Đoàn: Amen.
Chương II KINH ĐỌC KHI HỌP HỘI ĐỒNG PHỤC VỤ
-Lời kinh sau đây được đề nghị cho các cuộc họp Hội đồng Phục vụ của Huynh đệ đoàn.
Anh/chị Phục vụ: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Cộng Đoàn: Amen.
Anh/chị Phục vụ: Lạy Chúa xin ngự trị lòng trí và miệng lưỡi chúng con, để chúng con có thể sống thánh Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô theo tinh thần thánh Phanxicô và loan truyền Tin mừng cho khắp thế giới.
Cộng Đoàn: Amen.
Anh/chị Phục vụ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống đầy lòng tín hữu Chúa.
Cộng Đoàn: Xin cho chúng con có tinh thần hy sinh và hiệp nhất.
Anh/chị Phục vụ: Lạy Chúa, xin củng cố việc Chúa làm nơi chúng con.
Cộng Đoàn: Để chúng con nên khí cụ bình an của Chúa trong Hội Thánh và giữa thế gian.
Anh/chị Phục vụ: Chúng ta dâng lời cầu nguyện (thinh lặng?)
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con lãnh trách nhiệm phục vụ Huynh đệ đoàn PSTT này. Xin cho chúng con biết dùng gương lành, những quyết định sáng suốt và hành động can đảm để điều hành và hướng dẫn Huynh đệ đoàn chúng con sống Phúc âm theo tinh thần thánh Phanxicô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
-Tiếp theo đọc một đoạn Kinh Thánh hoặc đoạn trích Bút tích thánh Phanxicô, để cùng nhau suy niệm hoặcchia sẻ ý nghĩa cụ thể áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của bài đọc.
-Sau đó là phiên họp thường lệ của Hội đồng Phục vụ....
-Phiên họp kết thúc bằng lời nguyện tự phát, rồi anh/chị Phục vụ xướng đọc Kinh Lạy Cha cùng với Hội đồng. Sau đó đọc kinh bế mạc, có thể dùng Kinh Bế Mạc cuộc họp Huynh đệ đoàn, hoặc dùng lời kinh trong Bút tích Thánh Phanxicô, hoặc lời kinh soạn sẵn dưới đây, hoặc tương tự.
Anh/chị Phục vụ:         Lạy Chúa, không có Chúa thì không có gì vững mạnh, không có gì lành thánh. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và tình thương. Xin ban cho chúng con ơn soi sáng và dẫn dắt để chúng con tỏ ra xứng đáng là những người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm của Huynh đệ đoàn này; xin cho chúng con biết việc phải làm, và cho chúng con có lòng can đảm và cương quyết hoàn tất công việc của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
* Vị Trợ úy ban phép lành kết thúc buổi họp.
Linh mục:          Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.    
Cộng Đoàn:     Amen.
Linh mục:        Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.           
Cộng Đoàn:     Amen.
Linh mục:        Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.       
Cộng Đoàn:     Amen.
Linh mục:        Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha  và Con  và Thánh Thần , ban phúc lành cho anh chị em.           
Cộng Đoàn:     Amen  
Chương III                
CỬ HÀNH TU NGHỊ BẦU CỬ HUYNH ĐỆ ĐOÀN
-Những kinh đọc dưới đây sẽ thay thế cho kinh khai mạc và kinh bế mạc cuộc họp thường lệ của Huynh đệ đoàn. -Theo Hiến Chương, Anh/chị Phục vụ của Huynh đệ đoàn cấp cao hơn, hoặc vị đại diện, sẽ chủ tọa tu nghị và chuẩn nhận kết quả bầu cử.
-Sau khi đọc (hoặc hát) Kinh Chúa Thánh Thần, và đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn (Phần Phụ Thêm I, số 1.25), hoặc một đoạn trong Bút tích của Thánh Phanxicô (Phần Phụ Thêm I, số 2), có thể dành vài phút suy niệm, vị chủ tọa dâng lời nguyện sau đây, hoặc những lời tương tự:
Vị chủ tọa:       Lạy Thiên Chúa toàn năng, cao cả, chí thánh chí tôn, là Chúa Cha công chính thánh thiện, là Vua trời đất, chúng con xin cảm tạ Chúa vì chính Chúa. Do bởi thánh ý, và nhờ Thánh Tử duy nhất, cùng với Thánh Thần, Chúa đã dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình, đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, và đặt chúng con trong vườn địa đàng. Chúng con tin tưởng vào Chúa, và xin Chúa soi sáng để chúng con có thể bầu ra những anh chị có khả năng điều hành huynh đệ đoàn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tuyển chọn những anh chị biết lấy gương sáng, các nhân đức và những quyết định khôn ngoan mà hướng dẫn chúng con sống Phúc âm Đức Giêsu theo tinh thần thánh Phanxicô. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn: Amen.
-Tiếp đó vị chủ tọa giải thích thể thức bầu cử theo đúng Hiến chương và Nội quy.
-Vị chủ tọa xác nhận số phiếu cử tri hợp lệ căn cứ trên số đoàn viên đã khấn. Đề cử 2 người phụ tá cho Thư kýbầu cử.
-Cuộc bầu cử bắt đầu, Tu nghị lần lượt bầu từng chức vụ (Phục vụ, Phó phục vụ, Thơ ký, Thủ quỹ, Phụ tráchHuấn luyện). Trước hết vị chủ tọa đọc danh sách các ứng cử viên cho chức vụ sắp bầu, và yêu cầu các ứng viên xác nhận sự ưng thuận để tên mình trên danh sách ứng cử. Một trong hai phụ tá ghi tên các ứng cử viên lên bảng. Tiếp đó vị chủ tọa mời gọi Tu nghị đề cử thêm ứng viên vào chức vụ sắp bầu. Khi không còn ai đề cử nữa, vị chủ tọa tuyên bố khóa sổ ứng cử viên để tiến hành cuộc bầu phiếu. Hai người phụ tá đếm phiếu, phát phiếu, và sau đó thu hồi phiếu đã bầu, kiểm điểm lại, rồi khui phiếu công khai trước mặt Tu nghị. Sau mỗi đợt bầu phiếu có kết quả, vị Thư ký bầu cử tuyên bố kết quả.
Vị Thư ký bầu cử:       Nhân danh Chúa Kitô. Amen. Tôi công bố anh/chị (Phục vụ, Phó Phục vụ, Thơ ký, Thũ quỹ, Hướng Viên) mới đắc cử của Huynh đệ đoàn ___________ là anh/chị___________
-Anh/chị mới đắc cử đứng lên.
Vị chủ tọa: Thưa anh/chị ________ anh/chị có nhận lãnh chức vụ này không? Anh/chị mới đắc cử: Có, tôi nhận lãnh.
Vị chủ tọa:       Nhân danh Hội Thánh và Gia đình Phan Sinh, tôi xác nhận cuộc bầu cử anh/chị______ vào chức vụ _________ của Huynh Đệ Đoàn _____________Dòng Phan Sinh Tại Thế.
-Sau khi đã bầu xong tất cả các chức vụ, có thể hát một bài tạ ơn Chúa.
-Nhân danh Hội đồng Phục vụ, anh/chị Phục vụ mới đắc cử xướng đọc Kinh tin kính.
-Toàn thể những anh chị mới đắc cử tuyên bố trung thành với ơn gọi Phan sinh và sẵn sàng phục vụ; có thể ứngkhẩu hoặc dùng những lời sau đây:
Ban Phục Vụ Mới:       Chúng tôi, những thành viên của Hội đồng Phục vụ Huynh đệ đoàn ______________ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm điều hành và hướng dẫn Huynh đệ đoàn. Trước mặt Thiên Chúa toàn năng, chúng tôi hứa sống Phúc âm mỗi ngày, theo tinh thần thánh Tổ phụ Phanxicô, và đem hết tài năng để thi hành chức vụ giao phó. Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt, và mong được sự cộng tác của anh chị em, để tất cả trong Gia đình Phan Sinh, chúng ta sẽ sống làm chứng cho Tin Mừng, trở thành khí cụ của sự bình an, và xây dựng một thế giới huynh đệ hơn theo Tin Mừng, để Nước Cha trị đến.
Vị chủ tọa:       Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho quý anh chị được chan chứa niềm vui và bình an nhờ lòng tin; để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, quý anh chị được tràn đầy hy vọng (Rm15: 13).
Cộng Đoàn:     Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Vị chủ tọa:       Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị vừa đắc cử, để nhờ việc phục vụ và tinh thần linh hoạt của họ, chúng ta có thể sống đức tin sâu sắc hơn, làm chứng cho Đức Kitô can đảm hơn, và cộng tác vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa.
-Thinh lặng giây lát, rồi vị chủ tọa cùng toàn thể tu nghị đọc lời nguyện sau đây, hoặc tương tự:
Cộng Đoàn:     Lạy Chúa là Cha rất nhân lành, nhờ lòng hăng say của những anh chị em vừa được kêu gọi phục vụ Huynh đệ đoàn chúng con, xin cho chúng con hiểu biết Chúa hơn và truyền đạt sự hiểu biết ấy cho mọi người; đồng thời sống mãnh liệt hơn lối sống Phúc âm mà Chúa đã mạc khải cho thánh Phanxicô Assisi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
-Nếu thì giờ và hoàn cảnh cho phép, toàn thể Huynh đệ đoàn có thể bày tỏ niềm vui và cầu chúc cho anh/chị Phục vụ và Hội đồng.
Chương IV THIẾT LẬP HUYNH ĐỆ ĐOÀN MỚI
-Nghi thức này nên được tổ chức tại một nơi thích hợp, thông thường tại thánh đường hoặc nhà nguyện, nơi huynh đệ đoàn mới thường sinh hoạt. Vị có thẩm quyền thiết lập HĐĐ sẽ chủ tọa nghi thức.
MỞ ĐẦU
-Lời chào mở đầu.
-Huấn từ vắn tắt của vị chủ tọa.
-Đọc điều 22 của Luật Dòng như sau: Huynh đệ đoàn địa phương được thiết lập theo đúng Giáo Luật. Như thế, huynh đệ đoàn địa phương là tế bào cơ bản của toàn Dòng và là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh: một cộng đoàn yêu thương. Đó là môi trường ưu việt giúp phát huy cảm thức về Hội Thánh, về ơn gọi Phan Sinh, và đời sống tông đồ nơi các thành viên.
Vị chủ tọa:       Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh Chúa, được nhận biết Đức Giêsu Kitô Con Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, là những anh chị em đích thực để niềm vui của chúng con trong thánh Phanxicô được nên trọn vẹn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Bài đọc I: Rôma 12: 4-13      
Lời Chúa trong Thơ của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma:     
Anh chị em thân mếùn, Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các       
bộ phận không có cùng một chức năng; cũng vậy, chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một          
thân thể trong Đức Kitô, ai nấy đều liên đới với nhau, như những bộ phận của một thân        
thể. Chúng ta có những tài năng khác nhau, tùy theo ân sủng Chúa ban cho mỗi người. Ai     
được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói cho hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì hãy phục vụ.  
Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì đừng so       
đo tính toán. Ai được giao phó trách nhiệm, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì     
hãy vui vẻ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha        
thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;       
nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có        
niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với       
các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. - Đó là lời Chúa.       
Cộng Đoàn:                 Tạ ơn Chúa.    
Đáp ca:                        Thánh vịnh 105, 1: 2-3. 47.48            
Câu đáp:          Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ,       
                        Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương
           
Xướng: *         Viêc hiển hách Chúa làm, ai người tường thuật?       
                        Lời ca tụng Chúa, ai sẽ nói cho nghe?            
                        Hạnh phúc thay, người giữ đức công minh     
                        Và hằng thực thi điều chính trực.         Đáp.   
             *         Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con,               
                        Xin Ngài thương cứu độ         
                        Quy tụ chúng con về, từ giữa muôn dân nước,            
                        Để cảm tạ Thánh Danh           
                        Và được hiên ngang tán tụng Ngài.      Đáp.   
             *         Chúc tụng Chúa Trời, Chúa Israel                  
                        Tự ngàn đời đến muôn muôn thuở.      
                        Và toàn dân sẽ hô lớn : Amen !           Đáp.   

Câu đọc trước Phúc âm (Côlôsê 3: 15): Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh chị em, vì trong một thân thể duy nhất, anh chị em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.
Bài Tin Mừng: (Yoan 17: 20-26 “Xin cho tất cả được hiệp nhất”)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Đức Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con cầu nguyện không chỉ cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con; để tất cả nên một, như, Lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một, như chúng ta là một: con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ, như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
-        Đó là Lời Chúa.
-        Cộng Đoàn: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bài giảng của vị chủ toạ.
ĐỌC VÀ KÝ TÊN VÀO VĂN BẢN THIẾT LẬP HUYNH DỆ ĐOÀN
-Sau phần Phụng vụ Lời Chúa thì vị chủ sự tuyên đọc văn bản thiết lập Huynh đệ đoàn và ký tên vào đó cùng với các nhân chứng.
-Vị chủ sự sau đó đọc danh sách các đoàn viên và những anh chị hữu trách trong Hội đồng Huynh đệ đoàn mới thành lập.
-Sau đó, có thể đọc một đoạn ngắn trích từ thư Thánh Phanxicô gởi các tín hữu, như dưới đây.
Chúng ta là bạn trăm năm của Người, khi linh hồn trung tín được Chúa Thánh Thần liên kết với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là anh em của Người, khi chúng ta thi hành ý Cha trên trời. Chúng ta là mẹ, khi chúng ta lấy lòng kính mến Chúa và lương tâm trong trắng và thành thật mà cưu mang Người trong lòng và thể xác chúng ta, và khi chúng ta sinh hạ Người bằng những hành động thánh thiện nêu gương sáng cho kẻ khác. Ôi, thật là điều vinh dự, khi có một người Cha thánh thiện và vĩ đại trên trời ! Ôi, thật là điều thánh thiện, khi có Đấng bảo trợ đẹp đẽ và đáng thán phục làm bạn trăm năm. Ôi, thật là điều thánh thiện và đáng quý mến, khi có một người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, hiếu hoà, ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên, và đã cầu cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con ở thế gian...” (I Thơ gởi các Tín hữu, 8-14)
-Nhân dịp này, vị chủ tọa hoặc một vị có trách nhiệm ở cấp Miền hoặc Quốc gia có thể nói vài lời thích hợp.
CẦU NGUYÊN CHUNG VÀ KẾT THÚC
-Lời cầu nguyện chung có thể theo hình thức lời nguyện giáo dân, rồi vị chủ tọa kết thúc bằng lời nguyện sau
Vị chủ tọa:       Lạy Cha là Chúa toàn năng, nguồn mạch yêu thương và hiệp nhất,. Xin làm cho HĐĐ mới này của Dòng PSTT được hiệp nhất và sống động nhờ Chúa Thánh thần, biết chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Xin cho tất cả anh chị em tìm thấy nơi đây sức mạnh và cảm hứng để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, đồng thời đem sứ điệp bình an và vui tươi đến cho mọi người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
-Các linh mục hiện diện sẽ ban phép lành với lời chúc lành của Cha Thánh Phanxicô.Linh mục: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Vị chủ tọa: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Vị chủ tọa:     Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn:     Amen.
Vị chủ tọa::     Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha ? và Con ? và Thánh Thần ? Ban phúc lành cho anh chị em.
Cộng Đoàn:     Amen.
-Nên kết thúc bằng một bài hát kính Đức Mẹ.
Chương V KINH ĐỌC KHI CÓ CUỘC KINH LÝ MỤC VỤ hoặc KINH LÝ HUYNH ĐỆ
-Trong những dịp Huynh đệ đoàn có cuộc Kinh lý Mục vụ hoặc Kinh lý Huynh đệ (Luật Dòng, điều 26), cáckinh sau đây có thể đọc thay thế cho kinh đọc trong các buổi họp định kỳ của Huynh đệ đoàn.
MỞ ĐẦU
Giới thiệu và chào mừng.
Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần.
Vị kinh lược dâng lời nguyện khai mạc sau dây hay mẫu đã được soạn riêng:
Vị Kinh Lược: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúng con ngợi khen và tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân lành và khôn ngoan đã kêu gọi chúng con sống thánh thiện theo cách sống Phan sinh. Xin Chúa ban ơn soi sáng và lòng hăng say để thúc đẩy chúng con trung thành với ơn gọi Phan sinh, luôn tuân giữ Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế, và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong đời sống huynh đệ đoàn. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh chúng con tụ họp nhau ngày hôm nay trong dịp thăm viếng mục vụ (hoặc: thăm viếng huynh đệ) này để cân nhắc giá trị của những cố gắng của chúng con và để xác nhận lại quyết tâm của chúng con sống thánh phúc âm của Con Chúa theo vết chân Thánh Phanxicô. Cúi xin Chúa chúc lành và dẫn dắt, để nhờ cơ hội này chúng con biết quý trọng ơn gọi của chúng con hơn, gắn bó nhiệt thành hơn, và sống tích cực hơn ơn gọi của người phan sinh tại thế giữa anh chị em trong huynh đệ đoàn và với mọi người. Cúi xin Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con và sửa dạy chúng con đừng sống ích kỷ và đừng lo sợ vô cớ. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì sống tinh thần thánh Phanxicô trong thế giới ngày nay, ra sức canh tân Hội Thánh và rao giảng Tin Mừng cứu độ. Mỗi khi chúng con nản lòng hay thất bại, xin ban cho chúng con sức mạnh để bắt đầu làm lại, xin soi sáng cho chúng con thấy rõ con đường đi tới bến, xin ban ơn can đảm để chúng con đi tới với lòng tin mạnh mẽ và với lòng khiêm hạ. Lạy Chúa, xin cho sức mạnh tình yêu của Chúa, một tình yêu bừng cháy nồng nhiệt và thắm thiết ngọt ngào, thu hút lòng trí chúng con không còn yêu sự thế gian, mà chấp nhận dâng hiến mạng sống vì tình yêu, để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu nhân lành, Đấng đã hiến dâng mạng sống vì yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
ĐỌC SÁCH THÁNH:
-Có thể chọn bài đọc Sách Thánh hoặc Bút tích của Thánh Phanxicô (trong Phần phụ thêm I, số 1 và 2), sau đó dành ra một vài phút thinh lặng để suy niệm.
-Sau đó cuộc kinh lược diễn ra theo thông lệ?
-Tiếp theo là Lời nguyện giáo dân rồi Vị kinh lược dâng lời nguyện soạn riêng sau đây, hoặc tùy ý.
Vị Kinh Lược: Chúc tụng Chúa là Chúa tể Irael Đã viếng thăm cứu chuộc Dân Người. Xin ban ơn Thánh Linh cho chúng con. Để chúng con sống Phúc âm của Đức Giêsu Kitô theo gương thánh Phanxicô Assisi là Đấng đã chọn Đức Kitô làm nguồn cảm hứng và trọng tâm đời sống của Người trong tương quan với Chúa và loài người. Xin cho chúng con luôn trung thành tuân giữ Luật Dòng Phans Sinh Tại Thế. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn:     Amen.
-Vị kinh lược có thể kết thúc với lời khuyên trong Sách Thánh; thí dụ như đoạn sau đây:
Vị Kinh Lược: Chúng tôi xin anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau. Chúng tôi khuyên nhủ anh chị em hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, hãy khích lệ kẻ nhút nhác, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.Hãy coi chừng: đừng có ai lấy ác báo ác,nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh chị em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn anh chị em làm trong Đức Kitô Giêsu. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh chị em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh chị em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm. (I Thessalonica 5: 13-18.23)
-Vị Linh mục hiện diện sẽ đọc lời Thánh Phanxicô chúc lành cho Anh Lêô.
Linh mục: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục: Xin Người tỏ nhan thánh ra cho anh chị em và thương xót anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục: Xin Người đoái nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.
Cộng Đoàn: Amen.
Linh mục: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha  và Con  và Thánh Thần. Ban phúc lành cho anh chị em. Cộng Đoàn: Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét